<blockquote>voice_maxgain "5"
voice_avggain "0.500"
voice_scale "1"
voice_fadeouttime "0.1"voice_showchannels "0"
voice_showincoming "0"
voice_enable "1"
voice_overdrive "2"
voice_overdrivefadetime "0.400"
voice_recordtofile "0"
voice_modenable "1"
voice_clientdebug "0"
voice_loopback "0" //Sesiniz duymak istiyorsanız 1 yapın.
s_eax "0"
s_a3d "0"
</blockquote>


CS'de çoğu mikrafon sorunlarını çözen kodlar.
Etiketler :